วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในแบบมัธยมนอกกะลาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
1. เริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก การปฏิบัติ จดบันทึก ครุ่นคำนึง เกิดฐานปัญญาปฏิบัติ
2. เรียนรู้ร่วมกันโดยการ(SL) นวัตกรรม จากฐานปัญญาปฏิบัติ เกิดปัญญาร่วม
Out come PLC
_มีความรู้ ความเข้าใจต่องานต่อชีวิต
_เกิดทักษะในงานในชีวิต
_เห็นความหมายของงานและชีวิต
_ได้นวัตกรรม
#PLCมัธยมนอกกะลา
ประเด็น
_ อะไรคือความสำเร็จความงอกงามในสัปดาห์นี้มีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไร
_ อะไรที่เป็นสิ่งติดขัดเกิดผลอย่างไรจะได้ไม่ทำซ้ำ
_ จะเกิดอะไรขึ้นต่อในสัปดาห์หน้า และจะทำอย่างไร


       
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น