วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนา "ปัญญาภายใน" ด้วย จิตศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

หลังจากกระบวนการพัฒนา "ปัญญาภายใน" ด้วย จิตศึกษา ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่เป็นคำติดปาก ติดหู ในแวดวงการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนรัฐในทุกๆภูมิภาค มานานกว่า 10 ปี
ซึ่งตอนนี้ก็นับว่ามีการออกแบบออกมาในรูปแบบ หน่วยต่างๆ  อันประกอบด้วย

                          หน่วย " HOME " ที่ว่าด้วยเรื่องการสร้างให้ผู้เรียนได้กลับมาสู่บ้านของตนเอง บ้านที่หมายถึงใจและกายที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะหรือจะเป็นหน่วย "มายา" ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาศใคร่ครวญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเท่าทันต่อเหตุ ตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
และล่าสุด คือ หน่วย "BE "  ซึ่งพูดถึง ความจริงอันบริสุทธ์ของมนุษย์ ที่ทุกๆ สิ่งถูกบดบังกระทั่งหลงลืมความจริงแท้ของตนเอง เพียงเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นผลจากความคิด (ปรุงแต่ง) และถูกส่งต่อเป็นการกระทำของเราทุกคน ทำให้ความจริงอันบริสุทธิ์ถูกบิดเบือนไป ทำให้คุณครูได้ร่มกันออกแบบหน่วยนี้ขึ้นมา  ซึ่งคิดว่าน่ะจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทั้ง คุณครูและนักเรียนจะได้เข้าใกล้ความจริงแท้ของตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น