วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม "รับขวัญลูก" จากพี่ๆม.1 สู่อ้อมใจ ครูมัธยม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

 จากที่พี่ๆ ม.เป็นนักเรียนของรั้วนอกกะลา ซึ่งเติบโตและงอกงาม จากการดูแลและเอาใจใส่จากสภาพแวดรอบในแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  ทั้งคุณครู และผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอกให้กับทุกๆคน อีกทั้งในปีการศึกษานี้ได้มี พี่ม.1 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอื่นมาร่มเรียนรู้ด้วยในแบบมัธยมนอกกะลา
              ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ คุณครูและงพี่ ม.1ทุกคนจะได้มาร่วมกิจกรรม รับขวัญลูก  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอันมีความหมายเพื่อให้ทุกๆคนได้ใคร่ครวญ ตระหนักและรู้สึกถึงบทบาทหน้าที่ทำอยู่ อีกทั้งนับเป็นก้าวแรกของ พี่ม.1 ที่จะเข้ามาเป็นดั่งลูกคนหนึ่ง ในบ้าน (Home)

ภาพบรรยากาศ 
    มื้อแรกของ เย็นวันที่ 1 พี่ๆม.1 กับคุณครูชวนกันเดินเก็บผักในรั้วโรงเรียนค่ะ (น่ารักสมวัย )

 
ก้อยมดแดง โดยคุณครูล้าน (รสชาดไม่ธรรมดา)

ค่ำลง  ค่ำลง เอิงเอยยยยยย......พี่ม.1 ช่วย เตรียมที่หลับที่นอนสำหรับตนเองและคุณครูด้วยค่ะ

และช่วงเวลาสำคัญของ พวกเราก็มาถึง  "รับขวัญลูก"  มันคงไมใช่ความบังเอิญที่เราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกัน  .......นับจากนี้พี่ๆม.1 ทุกๆคนก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในชีวิตครูอย่างเรา .... 
.................................
เช้าวันใหม่อีกครั้ง 05.15 น. พี่ ม.1 กับคุณครูบางส่วนร่วมซึมซับบรรยากาศยามเช้าของโรงเรียน ในแบบที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน  เพราะเป็นบรรยากาศใหม่จากเดิมที่เคยเป็นน้องประถม  และตอนนี้พวกเขาเติบโตอีกขั้น
.......การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้  การเรียนรู้ของเราทุกคนคือความเข้าใจ ............................................

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในแบบมัธยมนอกกะลาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
1. เริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก การปฏิบัติ จดบันทึก ครุ่นคำนึง เกิดฐานปัญญาปฏิบัติ
2. เรียนรู้ร่วมกันโดยการ(SL) นวัตกรรม จากฐานปัญญาปฏิบัติ เกิดปัญญาร่วม
Out come PLC
_มีความรู้ ความเข้าใจต่องานต่อชีวิต
_เกิดทักษะในงานในชีวิต
_เห็นความหมายของงานและชีวิต
_ได้นวัตกรรม
#PLCมัธยมนอกกะลา
ประเด็น
_ อะไรคือความสำเร็จความงอกงามในสัปดาห์นี้มีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไร
_ อะไรที่เป็นสิ่งติดขัดเกิดผลอย่างไรจะได้ไม่ทำซ้ำ
_ จะเกิดอะไรขึ้นต่อในสัปดาห์หน้า และจะทำอย่างไร


       
การพัฒนา "ปัญญาภายใน" ด้วย จิตศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

หลังจากกระบวนการพัฒนา "ปัญญาภายใน" ด้วย จิตศึกษา ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่เป็นคำติดปาก ติดหู ในแวดวงการศึกษาทางเลือกและโรงเรียนรัฐในทุกๆภูมิภาค มานานกว่า 10 ปี
ซึ่งตอนนี้ก็นับว่ามีการออกแบบออกมาในรูปแบบ หน่วยต่างๆ  อันประกอบด้วย

                          หน่วย " HOME " ที่ว่าด้วยเรื่องการสร้างให้ผู้เรียนได้กลับมาสู่บ้านของตนเอง บ้านที่หมายถึงใจและกายที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะหรือจะเป็นหน่วย "มายา" ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาศใคร่ครวญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเท่าทันต่อเหตุ ตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
และล่าสุด คือ หน่วย "BE "  ซึ่งพูดถึง ความจริงอันบริสุทธ์ของมนุษย์ ที่ทุกๆ สิ่งถูกบดบังกระทั่งหลงลืมความจริงแท้ของตนเอง เพียงเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นผลจากความคิด (ปรุงแต่ง) และถูกส่งต่อเป็นการกระทำของเราทุกคน ทำให้ความจริงอันบริสุทธิ์ถูกบิดเบือนไป ทำให้คุณครูได้ร่มกันออกแบบหน่วยนี้ขึ้นมา  ซึ่งคิดว่าน่ะจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทั้ง คุณครูและนักเรียนจะได้เข้าใกล้ความจริงแท้ของตนเอง