วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

25 มีนาคม 2559
             
  Review สิ่งเดิม เพิ่มเติมสิ่งใหม่ 
   วันนี้ทุกคนเห็น และโฟกัส สิ่งสำคัญได้มากขึ้น เนื่องจากเกิดการเรียนรู้และตั้งคำถาม เพื่อลำดับความสำคัญของ Outcome ที่อยากจะได้  แต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะยังมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่างที่เราไม่กล้าตัด  ส่งผลให้เรายังไม่ได้ Event ที่สำคัญที่สุด
      
 

 


คำถามต่อมา  อะไรสำคัญที่สุด? จากสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้

........ฝากคิดต่อ โมเดลควรจะเป็นอย่างไร?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น