วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

23 มีนาคม 2559
         ต่อจากก้าวแรก...
   จากความเห็นมากมาย "ที่แต่ละคนอยากจะเห็น"  พวกเรายัง ติดแหง็ก กับกรอบความคิดเดิมที่ว่า มัธยมรูปแบบเดิมที่ทำมาในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้นดีอยู่แล้ว
      วันนี้เราจึงมีโอกาสได้รู้จัก กับรูปแบบการคิดที่เป็นระบบ โดยคุณครูใหญ่ตั้งคำถามว่า อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำมัธยม ?
    ถ้าพวกเรามองว่า เด็ก  ครู ผู้ปกครองและสถานที่ เป็นเป้าหลัก   แล้วเราจะสร้าง  ความเชื่อ/โลกทัศน์    โครงสร้างระบบ  แบบแผนพฤติกรรม เพื่อให้เกิด Event  ต่อสิ่งเหล่าานี้ที่เราตั้งเป้าหมายได้อย่างไร ?
             
         

 ยกตัวอย่าง "ชาเขียว" 
    เพียงความเชื่อที่ว่า   ดื่มชาเขียวแล้วสามารถต่อต้านอนูมูลอิสระได้   และน้ำตาลไม่เป็นอันตรา  Event   ที่เกิดขึ้นก็อเนกอนันต์
           
      Events ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงได้ เพียงการปรับ โลกทัศน์และความเชื่อเดิม

   แล้วเราจะปรับอย่างไรล่ะ ?   
           แค่.....กล้าตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้น...

...............แต่ละคนให้เวลากับการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆของมัธยมที่ตนเองมองเห็นในแต่ละมิติ แล้วนำมาสร้างการเรียนรู้กันต่อในวันต่อไป???????

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น