วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

22 มีนาคม 2559

 จุดไฟให้ตะเกียง
......เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง......มัธยม เฟส 2
       วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณครูมัธยม ทีมใหม่ และคุณครูใหญ่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของมัธยม ว่า
                    
                      เราอยากเห็นมัธยมเป็นอย่างไร ?
                      เราอยากจะทำอะไร ?
                   และ......เราจะทำอย่างไร?

ครูเหมียว :  อยากเห็นความสะอาด  ความเป็นระเบียบ
ครูใหญ่    : จะทำอะไร ? และจะทำอย่างไร ?
ครูผัดกาด : อยากเห็นเด็กดำเนินวิถีจริงที่เป็นธรรมชาติ (ไม่ทำแบบประดิษฐ์)  และรู้หน้าที่ของตนเอง
ครูเส็ง     : อยากเห็นการพัฒนา   ทักษะชีวิต    ทักษะอาชีพ 
ครูใหญ่   : ทักษะชีวิตคืออะไร ?    ทักษะอาชีพคืออะไร ?      เราอยากให็เด็กได้แค่ไหน ? 
ครูผึ้ง      : อยากเห็นเด็กอยู่ได้ด้วยตนเอง และชี้นำตนเองได้
ครูใหญ่   : การที่เด็กอยู่ได้ด้วยตนเองนั้น เป็นสิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น  และเมื่อวิถีชีวิตดำเนินรูปแบบนี้นานเข้า  จะเป็นจุดเริ่มต้นเองของการมองเห็นเพียงตัวเอง

.........คิดต่อเพื่อหาค้นหาสิ่งสำคัญ.......

                     
 

               
                             


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น