วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ก้าวที่ 2 ของมัธยม

คิดใหม่ วางแผนใหม่ มุมมองใหม่ เพื่ออีกมิติของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "เราจะทำอะไร ทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น